Αρχείο Ετικετών: ratings

Grupeer: Προσθέτει αξιολόγηση ρίσκου στους loan originators με τους οποίους συνεργάζεται

Για να ξεκινήσει ένας loan originator την συνεργασία του με την Grupeer περνά από διάφορα στάδια αξιολόγησης από την ομάδα της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει δικηγόρους, επενδυτικούς αναλυτές και αξιολογητές ρίσκου. Το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 70%) των υπό εξέταση loan originators απορρίπτεται αφού δεν πληρεί τα υψηλά κριτήρια που θέτει η Grupeer. Η Grupeer προχωρά …

Mintos: Νέα αξιολόγηση ρίσκου για loan originators

Time to update our Auto Invest tools! Η Mintos ανακοίνωσε τις παρακάτω αλλαγές στην αξιολόγηση ρίσκου των loan originators που διαθέτουν δάνεια στην πλατφόρμα της. Πιο συγκεκριμένα: Aasa Poland – Υποβάθμιση από A- σε B+ Rapido Finance – Υποβάθμιση από B- σε C Οι νέες αξιολογήσεις εχουν ήδη εφαρμοστεί! Οι ρυθμίσεις των auto invest εργαλείων πρέπει να ανανεωθούν αν θέλουμε να προσθέσουμε/αφαιρέσουμε loan originators γιατί …

Mintos: Νέα αξιολόγηση ρίσκου για loan originators

Time to update our Auto Invest tools! Η Mintos ανακοίνωσε τις παρακάτω αλλαγές στην αξιολόγηση ρίσκου των loan originators που διαθέτουν δάνεια στην πλατφόρμα της. Πιο συγκεκριμένα: Agrocredit – Αναβάθμιση από B+ σε A- Cashwagon – Αναβάθμιση από C+ σε B- Credilikeme – Αναβάθμιση από C σε C+ Credius (Ρουμανίας) – Αναβάθμιση από B to …