Αρχείο Ετικετών: moldova

Mintos: Προσθέτει δάνεια της Mikro Kapital Moldova στην πλατφόρμα της

Η Mikro Kapital επεκτείνει την παρουσία της στη Mintos και τώρα προσφέρει ακόμα περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες προσθέτοντας δάνεια από τη Μολδαβία! Η Mikro Kapital Moldova είναι μη τραπεζικός πιστωτικός οργανισμός (NBCO) που παρέχει δάνεια σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Τα NBCO παρακολουθούνται και εποπτεύονται από την Εθνική Επιτροπή …