Αρχείο Ετικετών: loan originators

Mintos: Νέα αξιολόγηση ρίσκου για loan originators

Time to update our Auto Invest tools! Η Mintos ανακοίνωσε τις παρακάτω αλλαγές στην αξιολόγηση ρίσκου των loan originators που διαθέτουν δάνεια στην πλατφόρμα της. Πιο συγκεκριμένα: Agrocredit – Αναβάθμιση από B+ σε A- Cashwagon – Αναβάθμιση από C+ σε B- Credilikeme – Αναβάθμιση από C σε C+ Credius (Ρουμανίας) – Αναβάθμιση από B to …