Αρχείο Ετικετών: balloon payments

Grupeer: Νέα μέθοδος εξόφλησης δανείων (Balloon Payments)

Η Grupeer προσθέτει ένα νέο τύπο εξόφλησης δανείων – Balloon Payments. Ως εκ τούτου, θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τρεις διαφορετικούς τύπους εξόφλησης δανείων: Bullet payment – οι τόκοι καταβάλλονται περιοδικά κατά τη διάρκεια του δανεισμού, ενώ το κεφάλαιο καταβάλλεται στο τέλος της διάρκειας του δανείου. Balloon Payment – οι τόκοι και το κεφάλαιο καταβάλλονται …