Αρχείο Ετικετών: aforti

Οι αυτόματες αποπληρωμές και οι εξαγορές δανείων της Aforti Finance αναστέλλονται στη Mintos

Η Mintos ενημέρωσε σήμερα τους επενδυτές της σε δάνεια του loan originator Aforti Finance οτι έχει αναστείλει τις αυτόματες αποπληρωμές και τις εξαγορές δανείων (μέσω του buyback guarantee) σε EUR και PLN. Η απόφαση ελήφθη με βάση τις καθυστερημένες μεταφορές κεφαλαίων του loan originator στην Mintos. Επίσης όλα τα δάνεια που εκδίδει η Aforti Finance …