Αρχείο Ετικετών: ρίσκο

Ποιό είναι το ρίσκο επένδυσης σε P2P;

“Never invest in a business you cannot understand.” Warren Buffet Όλες οι επενδύσεις έχουν ρίσκο. Ο κανόνας λέει ότι όσο μεγαλύτερες οι αποδόσεις, τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο απώλειας του επενδυμένου κεφαλαίου και το P2P lending δεν αποτελεί εξαίρεση του κανόνα. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το ρίσκο επένδυσης σε P2P όπως αυτό χωρίζεται σε κατηγορίες …