Αρχείο Ετικετών: ετήσια έκθεση

Mintos: Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

Η Mintos δημοσίευσε την ετήσια οικονομική έκθεση για το έτος 2018. Η έκθεση έχει την έγκριση της E&Y η οποία και λειτουργεί ως ανεξάρτητος ελεγκτής. Οικονομικά μεγέθη Η Mintos μεγάλωσε σημαντικά μέσα στο 2018, κι αυτό αποτυπώνεται και στους οικονομικούς της δείκτες. Συγκεκριμένα τα έσοδα για το 2018 έφτασαν τα 4,647εκ Ευρώ, σε σύγκριση με …