Αρχείο Ετικετών: Απρίλιος

Ενημέρωση χαρτοφυλακίου – Απρίλιος 2019

Τρέχουσες επενδύσεις Το κλείσιμο του Απριλίου με βρήκε με τις παρακάτω επενδύσεις σε P2P πλατφόρμες. Αποδόσεις χαρτοφυλακίου: Ιστορικό Η απόδοση του χαρτοφυλακίου σε Ρ2Ρ για το Απρίλιο ήταν: 54,58€. Αυτόν τον μήνα άρχισε να συνεισφέρει στις αποδόσεις και η μικρή επένδυση μου στην Fast Invest. Επίσης η αύξηση των επενδύσεων σε Mintos και Grupeer έχει …