Ενημέρωση χαρτοφυλακίου – Απρίλιος 2019

Τρέχουσες επενδύσεις Το κλείσιμο του Απριλίου με βρήκε με τις παρακάτω επενδύσεις σε P2P πλατφόρμες. Αποδόσεις χαρτοφυλακίου: Ιστορικό Η απόδοση του χαρτοφυλακίου σε Ρ2Ρ για το Απρίλιο ήταν: 54,58€. Αυτόν τον μήνα άρχισε να συνεισφέρει στις αποδόσεις και η μικρή επένδυση μου στην Fast Invest. Επίσης η αύξηση των επενδύσεων σε Mintos και Grupeer έχει …

Mintos: Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

Η Mintos δημοσίευσε την ετήσια οικονομική έκθεση για το έτος 2018. Η έκθεση έχει την έγκριση της E&Y η οποία και λειτουργεί ως ανεξάρτητος ελεγκτής. Οικονομικά μεγέθη Η Mintos μεγάλωσε σημαντικά μέσα στο 2018, κι αυτό αποτυπώνεται και στους οικονομικούς της δείκτες. Συγκεκριμένα τα έσοδα για το 2018 έφτασαν τα 4,647εκ Ευρώ, σε σύγκριση με …

Mintos: Νέες επενδυτικές ευκαιρίες από την Kredit Pintar

Η Kredit Pintar, κορυφαία εφαρμογή καταναλωτικών δανείων στη Νοτιοανατολική Ασία ξεκίνησε την συνεργασία της με την Mintos. Η Kredit Pintar χορηγεί μικρά καταναλωτικά δάνεια χρησιμοποιώντας μια εξελιγμένη πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου με τεχνητή νοημοσύνη. Από την έναρξη της λειτουργίας της τον Σεπτέμβριο του 2017, έχει εκταμιεύσει σωρευτικά περίπου 4,5 εκατομμύρια δάνεια αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων …