Ενημέρωση χαρτοφυλακίου – Απρίλιος 2019

Τρέχουσες επενδύσεις Το κλείσιμο του Απριλίου με βρήκε με τις παρακάτω επενδύσεις σε P2P πλατφόρμες. Αποδόσεις χαρτοφυλακίου: Ιστορικό Η απόδοση του χαρτοφυλακίου σε Ρ2Ρ για το Απρίλιο ήταν: 54,58€. Αυτόν τον μήνα άρχισε να συνεισφέρει στις αποδόσεις και η μικρή επένδυση μου στην Fast Invest. Επίσης η αύξηση των επενδύσεων σε Mintos και Grupeer έχει …

Ενημέρωση χαρτοφυλακίου – Μάρτιος 2019

Εγκαινιάζουμε την κατηγορία αυτή άρθων με σκοπό την παράθεση στοιχείων για την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου στις διάφορες P2P πλατφόρμες. H κάθε πλατφόρμα παρέχει διαφορετικού τύπου στατιστικά στοιχεία και μέχρι το τέλος του 2018 οι επενδύσεις μου σε Ρ2Ρ είχαν δοκιμαστικό χαρακτήρα. Παραθέτω στοιχεία από 1/1/2019 σε όσες πλατφόρμες έχω αξιολογήσει και επιλέξει να επενδύσω σημαντικά …