Νομικά

Αποποίηση ευθύνης και πληροφορίες γνωστοποίησης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας “p2plending.gr” (εφεξής “ιστοσελίδα”) παρέχεται για λόγους πληροφόρησης και μόνο. Τίποτα από το περιεχόμενο της σελίδας δεν πρέπει να θεωρηθεί συμβουλή για επένδυση. Οι επενδυτές θα πρέπει να διεξάγουν την δική τους έρευνα και το δικό τους due diligence και να αξιολογούν κατά πόσο οποιαδήποτε επένδυση είναι κατάλληλη για την περίπτωσή τους πριν προβούν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Η ιστοσελίδα δεν κάνει καμμία εκτίμηση για τις μελοντικές αποδόσεις επενδύσεων και δεν φέρει καμμία ευθύνη για απώλειες ή διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις επενδύσεων που τυχόν προκύψουν σε οποιονδήποτε επενδυτή. Το κεφάλαιό σας βρίσκεται διαρκώς εκτεθιμένο. Συνιστούμε την προσεκτική ανάγνωση των σχετικών πληροφοριακών σελίδων της παρούσας ιστοσελίδας πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση έτσι ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για το ρίσκο το οποίο ενέχουν οι επενδύσεις σε P2P.

Η ιστοσελίδα μπορεί και λαμβάνει έσοδα παραπομπής από πλατφόρμες P2P ως αποτέλεσμα εγγραφών που πραγματοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και την παροχή περιεχομένου στον ιστότοπο και κάλυψης λειτουργικών εξόδων.

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, ελλείψεις στα δεδομένα ή στο περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνιστούμε έντονα σε κάθε επενδυτή να εξετάζει τις πληροφορίες που παρέχει κάθε πλατφόρμα πριν κάνει μια επένδυση, καθώς τα επιτόκια, οι αναμενόμενες αποδόσεις, τα ιστορικά ζημιών και άλλα βασικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάζουν τακτικά.

Οι επενδυτές που συμμετέχουν σε bonus εγγραφής και άλλες παρόμοιες προσφορές πρέπει να διαβάσουν τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στους ιστότοπους κάθε πλατφόρμας. Στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε τους βασικούς όρους σε αυτόν τον ιστότοπο, αλλά αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν χωρίς να μας κοινοποιήθουν οι αλλαγές και είναι ευθύνη του κάθε επενδυτή να διασφαλίσει ότι είναι ικανοποιημένος με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής του σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Προστασία δεδομένων

Δεν συλλέγονται και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, εκτός από αυτά που παρέχονται βάση opt-in από συνδρομητές του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter).